Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
87
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
5
Valige (
mn) noolenuppude abil 
[PictBridge].
6
Vajutage 
4 nuppu.
Seadistus on muudetud.
7
Vajutage 
3 nuppu.
1
Lülitab kaamera välja.
2
Ühendage kaamera kaasasoleva USB kaabli abil PictBridge 
toega printeriga. 
PictBridge ühilduvatel printeritel võib olla PictBridge logo.
Kaamera ühendamine printeriga
NTSC
P C
P C - F
Brightness Level
Set-up
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
Folder Name
File #
0
OK
OK
Cancel
PictBridge