Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
88
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
3
Lülitage printer sisse.
4
Pärast printeri täielikku käivitumist 
lülitage kaamera sisse.
Ekraanile ilmub PictBridge menüü.
1
Valige (
mn) noolenuppude abil 
PictBridge menüüst [Print One].
2
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub Print One valik.
3
Valige (
op) noolenuppude abil 
trükitav pilt.
PictBridge menüü ei ilmu ekraanile kui [Transfer Mode] seadistus on [PC] või [PC-F].
Üksikute piltide trükkimine
Print One
Print All
DPOF AUTOPRINT
OK
OK
OK
OK
Select printing mode
Select printing mode
Select printing mode
Print One
Print All
DPOF AUTOPRINT
OK
OK
OK
OK
Select printing mode
Select printing mode
Select printing mode
Date
Date
1
Copies
Copies
Date
OK
1
Copies
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
Print
Print
Date
Date
Print this image
Print this image
Print
Date
Print this image