Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
90
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
10
Vajutage 
4 nuppu.
11
Korrake samme 8 kuni 10 [Paper Type], [Quality] ja 
[Border Status] seadistamiseks.
Pärast iga seadistuse tegemist avaneb kinnitusküsimus.
Kui nende seadistuste väärtus on [Std.], trükitakse pildid printeri enda seadistuste järgi.
Rohkemate E märkidega paberitüüp toetab paremat paberit.
Rohkemate E märkidega kvaliteeditase tähistab kõrgemat trükikvaliteeti.
12
Vajutage 
4 nuppu kaks korda.
Pilt trükitakse vastavalt tehtud seadistustele.
Trükkimise katkestamiseks vajutage 
3 nuppu.
1
Valige (
mn) noolenuppude abil 
PictBridge menüüst [Print All].
2
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub Print All menüü.
Kõikide piltide trükkimine
Print One
Print All
DPOF AUTOPRINT
OK
OK
OK
OK
Select printing mode
Select printing mode
Select printing mode