Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
91
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
3
Valige koopiate arv ning kuupäeva 
trüki valik.
Valitud koopiate arv ning kuupäeva trüki 
seadistus kehtib kõikidele piltidele.
Seadistamise kohta lugege punkte 4 ja 5 
“Üksikute piltide trükkimine” (lk.89).
4
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub trükiseadistuste kinnitusküsimus.
Seadistamise kohta lugege punkte 7 ja 11 “Üksikute piltide trükkimine” (lk.89 ja 90).
5
Vajutage 
4 nuppu trükiseadistuste kinnitusküsimuse aknas.
Kõik pildid trükitakse vastavalt tehtud seadistustele.
Trükkimise katkestamiseks vajutage 
3 nuppu.
Date
Date
1
28
28
Copies
Copies
Total
Total
Date
OK
1
28
Copies
Total
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
Print
Print
Date
Date
Print all images
Print all images
Print
Date
Print all images