Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
92
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
1
Valige (
mn) noolenuppude abil PictBridge menüüst 
[DPOF AUTOPRINT].
2
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub Print w/DPOF settings 
menüü. Kontrollige (
op) noolenuppude abil 
piltide koopiate arv, kuupäeva trüki valik ning 
koopiate koguarv. Trükiseadistused on tehtud. 
(lk.82)
3
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub trükiseadistuste kinnitusküsimus.
Seadistamise kohta lugege punkte 7 ja 11 “Üksikute piltide trükkimine” (lk.89 ja 90).
4
Vajutage 
4 nuppu trükiseadistuste kinnitusküsimuse aknas.
Pildid trükitakse vastavalt valitud seadistustele.
Trükkimise katkestamiseks vajutage 
3 nuppu.
Kui olete trükkimise lõpetanud, eemaldage USB kaabel kaamera ja printeri küljest.
1
Lülitage kaamera välja.
2
Eemaldage USB kaabel kaamera ning printeri küljest.
Trükkimine DPOF seadistustega
USB kaabli eemaldamine
1
10
10
Date
Date
Copies
Copies
Total
Total
1
10
Date
OK
Copies
Total
Print
Print
Print
Print w/DPOF settings
Print w/DPOF settings
Print w/DPOF settings