Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
4
Kaamera nupud ja menüüd
Juttu tuleb 
r nuppude, funktsioonide ning menüüde kasutamisest. 
Nuppude funktsioonid ..................................................................... 94
Menüü kasutamine ........................................................................... 98
Fn Menüü kasutamine  ................................................................... 104
Reþiimiketta kasutamine  ............................................................... 106
Kui menüüde kasutamisel ei ole kaamera seadistustest tulenevalt teatud üksusi võimalik 
muuta, siis kuvatakse need ekraanil hallina ning neid ei saa valida.