Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
94
4
Kaam
era nupu
ja men
üüd
Nuppude funktsioonid
Siin on ära toodud nuppude funktsioonid pildistusreþiimis. 
1
Päästik
Vajutage päästikut pildistamiseks. (lk.45)
2
Pealüliti
Võimaldab kaamera sisse/välja lülitada (lk.32) või kuvada eelvaate (lk.148).
3
Objektiivi vabastusnupp
Vajutage objektiivi kinnituse vabastamiseks. (lk.38)
Pildistusreþiim
2
3
1
5
6
7
8
9
4
0
a
b
c
d
e