Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
95
4
Kaam
era nupu
ja men
üüd
4
Teravustamisreþiimi nupp
Võimaldab kasutada teravustamiseks autofookust (lk.120) ja manuaalfookust (lk.128).
5
Reþiimiketas
Vahetab pildistusreþiimi. (lk.106)
6
K nupp
Vajutage välklambi avamiseks sellel nupul. (lk.51)
7
3 nupp
Kuvab [A Rec. Mode] menüü (lk.100). Järgnevalt vajutage [Q Playback] (lk.100), 
[H Set-up] (lk.101) ja [A Custom Setting] menüü kuvamiseks (
p) noolenuppu. 
(lk.102)
8
M nupp
Selle abil saab LCD monitoril kuvada pildistusinfot. (lk.17)
9
Q nupp
Käivitab taasesitusreþiimi. (lk.65)
0
mc nupp
Vajutage avaarvu või särikompensatsiooni seadistamiseks. (lk.138, lk.143)
a
L nupp
Lukustab säriparameetrid enne pildistamist.(lk.144)
Määrab automaatselt korrektse särituse a manuaalreþiimis. (lk.142)
b
valikuketas
Määrab säriaja, avaarvu või särikompensatsiooni väärtuse.
(lk.136, lk.138, lk.143)
c
4 nupp
Salvestab menüüst valitud seadistused. 
d
Noolenupud (
mnop)
Noolenuppude abil saab liigutada kursorit ning muuta seadistusi menüüdes ja 
Fn menüüs.
e
{ nupp
Kuvab Fn menüü, milles saab (
mnop) noolenuppude abil valida järgmise 
tegevuse. (lk.104)