Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
96
4
Kaam
era nupu
ja men
üüd
Siin on ära todud nuppude funktsioonid taasesitusreþiimis.
1
Päästik
Vajutage pildistusreþiimi lülitumiseks.
2
Pealüliti
Võimaldab kaamera sisse/välja lülitada. (lk.32)
3
3 nupp
Vajutage [Q Playback] menüü kuvamiseks (lk.100). Järgmiseks valige (
op) 
noolenuppude abil [H Set-up] (lk.101), [A Custom Setting] (lk.102) ja [A Rec. Mode] 
menüü (lk.100).
4
i nupp
Võimaldab pildi kustutada. (lk.76)
Taasesitusreþiim
2
3
1
4
5
6
7
0
a
8
9