Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
97
4
Kaam
era nupu
ja men
üüd
5
M nupp
Selle abil saab LCD monitoril kuvada pildistusinfot. (lk.18)
6
Q nupp
Vajutage pildistusreþiimi lülitumiseks.
7
Z nupp
Kasutatakse piltide kaitsmiseks juhusliku kustutamise eest. (lk.80)
8
valikuketas
Võimaldab ekraanil olevat pilti suurendada (lk.67) või kuvada mälukaardi sisu 
üheksast pildist koosneva indekspildina (lk.68).
9
4 nupp
Salvestab menüüs või ekraanil tehtud valiku.
0
Noolenupud (
mnop)
Kursori liigutamine, seadistuste muutmine menüüdes ja taasesituse vaates.
a
{ nupp
Avab Fn menüü. Valige (
mop) noolenuppude abil menüüst funktsioon. (lk.96)