Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
99
4
Izb
o
rnik
Odaberite postavku izbornika i namjestite
Postupak za namjestanje stupnja kvalitete snimki na [A Rec. Mode] izborniku je prikazan 
kao primjer.
3
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
mn) odaberite 
postavku.
4
Pritisnite èetverosmjerni 
upravljaè (
p).
Pojave se moguce opcije za stupanj kvalitete 
snimke.
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
p) da se 
pomaknete na pomocni izbornik, ako takvog 
ima.
Kad promjenite stupanj kvalitete, broj snimaka 
za taj stupanj kvalitete pojavi se na ekranu.
5
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
mn) odaberite postavku.
6
Pritisnite 
4 gumb.
Kamera se vrati za pozetni izbornik. Tada mozete namjestiti druge postavke.
Pritisnite 
3 gumb da se vratite na snimanje ili pregled.
I nakon sto ste pritisnuli 
3 gumb i zatvorili izbornik, Vase postavke nece biti 
sacuvane ako kameru neispravno iskljucite (kao na primjer, ako izvadite baterija dok je 
kamera ukljucena).
• Možete koristiti e-izbornik da odaberete izmeðu [A Rec. Mode] izbornika, [Q 
Playback] izbornika, [H Set-up] izbornika i [A Custom Setting] izbornika kad nije 
prikazan ni jedan od pomoænih izbornika.
• Ako pritisnete 3 gum kod snimanja [A Rec. Mode] izbornik se pojavi. 
Ako pritisnete 
3 gumb kod pregleda [Q Playback] izbornik se pojavi.
Exit
Image Tone
Rec. Mode
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
128
Image Tone
Recordable image no.
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Cancel
OK
OK