Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
100
4
Izb
o
rnik
Postavke vezane uz snimanje odaberite u [A Rec. Mode] izborniku.
Postavke vezane uz pregled i mjenjanje snimki odaberite u [Q Playback] izborniku.
[Rec. Mode] Odabir postavki izbornika
Opcija
Funkcija
Stranica
Image Tone
Odredite osnovnu boja tona snimki.
str.110
Recorded Pixels
Odreðuje velièinu snimki.
str.111
Quality Level
Odreðuje stupanj kvalitete snimki.
str.112
Saturation
Odreduje gustoæu boje.
str.113
Sharpness
Èini linije snimki oštre ili meke.
str.113
Contrast
Odreðuje kontrast snimki.
str.113
Auto Bracket
Namješta snimanje s automatskom zagradom.
str.147
AE Metering
Odaberite dio ekrana za korištenje za mjerenje svjetlosti i 
odreðivanje ekspozicije.
str.132
Swtch dst msr pt
Odabire dio ekrana za fokus
str.124
AF Mode
Odabire opciju auto fokus.
str.123
Flash Exp. Comp.
Promjeni ekspoziciju bljeksalice da posvijetli ili potamni snimku.
str.150
[Playback] Odabir postavki izbornika
Opcija
Funkcija
Stranica
Plybk dsply mthd
Postavlja informacije o snimanju za prikaz kod pregleda i prikaz 
upozorenja je li snimka previše eksponirana.
str.163
Instant Review
Odreðuje trajanje trenutnog pregleda.
str.173
Preview Display
Odabire prikaz upozorenja previše eksponiranog dijela ili 
histograma za vrijeme trenutnog pregleda ili digitalnog pregleda.
str.174
Digital Filter
Mjenja boju tona snimki, dodaje efekte mekoæe ili stanjenja, 
ili prilagoðava svjetlost.
str.73
Slideshow
Možete prikazati snimljene slike jednu za drugom.
str.70