Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
101
4
Izb
o
rnik
Odaberiterazne postavke vezane uz kameru u [H Set-up] izborniku.
* Pogledajte stranicu 11 u «PENTAX PHOTO Browser 3/PENTAX PHOTO Laboratory 3» 
uputstvima za korištenje za detalje o spajanju kamere na raèunalo.
[Set-up] Odabir postavki izbornika
Opcija
Funkcija
Stranica
Format
Formatiranje SD memorijske kartice.
str.165
Beep
Ukljuèite ili iskljuèite signal.
str.166
Date Adjust
Odaberite format datuma i sata.
str.166
World Time
Odaberite da omoguèite prikaz lokalnog vremena kod putovanja.
str.167
Language/
Za promjenu jezika na kojem su prikazani izbornici i poruke.
str.170
Guide display
Odaberite da prikazete vodièe na LCD monitoru.
str.170
Brightness Level
Promjeni svjetlost LCD monitora.
str.171
Video Out
Odredite format izlaza za televizijski prijemnik.
str.171
Transfer Mode*
Odaberite vezu USB žicom (raèunalo ili štampaè).
str.86
Auto Power Off
Odaberite da iskljuèite automatsko iskljuèivanje.
str.172
Folder Name
Za odabir metode imenovanja datoteka za èuvanje snimki.
str.172
File #
Odaberite metodu za dodavanje brojeva dokumentima.
str.173
Sensor Cleaning
Zakljuèajte ogledalo u poziciji gore za èišæenje CCD-a.
str.185
Reset
Reseriranje svih postavki osim datuma i sata, te jezika, 
video izlaza i svjetskog vremena.
str.175