Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
102
4
Izb
o
rnik
Namjestite kameru da u potpunosti koristi funkcije SLR kamere pomocu izborniuka funkcija. 
Standardne postavke ne koriste odabrane funcije.
[A Custom Setting] postavke izbornika aktiviraju se kad je [Setting], prva postavka, 
O (ukljuèena).
[Custom Setting] Postavke izbornika
Opcija
Funkcija
Stranica
Setting
Koristite da odaberete izbornik funkcija.
Noise Reduction
Odaberite da koristite redukciju buke kod sporog snimanja.
Expsr Setting Steps
Odredite korake za namještanje ekspozicije.
str.144
ISO Corction in AUTO
Za sutomatski ispravak ISO korekcije za [AUTO] postavku u 
[Sensitivity].
str.117
ISO Snstvty Wrn Dspl
Namješta najviši stupanj osjetljivosti. Prikaz upozorenja ISO 
osjetljivosti prikaze se kad ga premašite.
str.118
Link AF Point and AE
Možete povezati ekspoziciju i fokusnu toèku u podruèju fokusa 
za vrijeme mjerenja multisegmenata.
str.133
Meter Operating Time
Odabir mjerenja vremena ekspozicije.
str.133
AE-L with AF locked
Namjestite odreðenu ekspoziciju kad je fokus zakljuèan.
str.127
Recordable Image No.
Odaberite da promjenite broj preostalih snimaka na LCD 
monitoru i tražilu na broj preostalih uzastopnih snimaka kad je 
okidaè pritisnut do pola.
OK btn when shooting
Namjestite radnju za 
4 gumb kad ga pritisnete za vrijeme 
snimanja.
str.122,
str.125
AE-L bttn on M expsr
Odaberite naèin prilagodbe ekspozicije kad L pritisnete 
gumb u a (Ruènoj) opciji.
str.142
Superimpose AF Area
Odreðuje želite li prikazati odabranu AF toèku (položaj fokusa) 
u tražilu.
str.124