Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
103
4
Izb
o
rnik
AF in remote control
Namjestite da koristite autofokus kod snimanja daljnskim 
upravljaèem.
Okidaè okine kad se AF aktivira ako je okidaè pritisnut na 
daljinskom upravljaèu dok [On]. Okidaè ne moze okinuti sve 
dok snimka nije fokusirana.
AF se ne aktivira kod pritiskanja okidaca ako je [Off].
FI with S lens used
Odaberite da omogucite indikator fokusa kad koristite lecu 
s vijkom.
Leæa je prepoznata i kad leæa nije pricvršæena na kameru ako 
je to omoguæeno.
Using aperture ring
Namjestite da onemogoæite okidanje kada je prsten blende 
namješten na bilo što drugo osim s.
str.184
Release when Chrging
Odaberite da omoguæite okidanje za vrijeme punjenja 
ugraðene bljeskalice.
str.151
Preview Method
Odabiore digitalni pregled ili optièki pregled kad je glavna 
sklopka na položaju pregleda (|). Digitalnim pregledom 
možete provjeriti compoziciju, ekspoziciju i fokus na LCD 
monitoru prije snimanja. Optièkim pregledom možete provjeriti 
dubinu polja pomoæu tražila.
str.149
Mag to Strt Zm Plybk
Namjestite poèetno uveæanje zuma kod pregleda.
Odaberite izmedu [1.2 times], [2 times], [4 times], 
[8 times] i [12 times]. Standardna vrijednost je [1.2 times].
Man. WB Measurement
Odaberite da namjestite mjerenje cijelog ekrana ili jedne 
njegove toèke kod ruènog mjerenja balansa bijelog.
str.115
Color Space
Odabire prostor boje za korištenje.
str.119
Reset Custom Fnction
Poništite sve odabire u odabiru funkcija i kameru vratite na 
standarne postavke.
str.176
Opcija
Funkcija
Stranica