Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
105
4
Izb
o
rnik
Pritisnite 
{ gumb u opciji pregleda. 
Pojavi se Fn izbornik.
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
mop) da odaberete operaciju.
Opcija pregleda
Èetverosmjerni 
upravljaè
Opcija
Funkcija
Stranica
m
DPOF postavke
Odaberite DPOF postavke.
str.82
o
Digitalni filter
Mjenja boju tona snimki, dodaje efekte mekoæe ili 
stanjenja, ili prilagoðava svjetlost.
str.73
p
Projekcija
Možete prikazati snimljene slike jednu za drugom.
str.70
Fn
OK
Exit
Exit
Exit
Fn