Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
106
4
Izb
o
rnik
Korištenje izbornika opcija
Mozete ukljuèiti snimanje tako da namjestite ikone za opcije na indikator opcija.
Opcija
Funkcija
Stranica
I (Automatska slika)
Bira automatski izmeðu portreta, pejsaža, makro i opcije 
objekta u kretnji. Možete snimati sa standardnim postavkama 
(normalna opcija) kad nema optimalne opcije snimanja.
str.47
=
(Portret)
Optimalna opcija za snimanje portreta.
s
(Pejsaz)
Ovisno o rasponu fokusa, naglasava obris i gustocu drveca 
i neba, i stvara svjetliju snimku.
q
(Makro)
Za snimanje bistrih slika cvijeæa ili drugih malih subjekata iz 
blizine.
\
(Snimanje objekata u pokretu)
Omoguæava snimanje oštrih snimaka objekata koji su u 
pokretu, kao na primjer sportskih dogadaja.
.
(Portret noæne scene)
Omogucava snimanje ljudi nasuprot nocnog pogleda ili u 
sumrak
a
(Bljeskalica ISKLJUCENA)
Bljeskalica je iskljuèena. Sve ostale postavke jednake su 
kao za normalne slike u (I).
H (Scena)
Bira izmeðu 8 situacija ovisno o uvjetima snimanja.
Za . (Portret noæne scene), brzina okidaèa je sporija u tamnim uvjetima, èak i ako se 
koristi bljeskalica. Da sprijeèite trešenje kamere, koristite funkciju redukcije trešenja 
kamere ili je monitirajte na stativ.
Izbornik opcija