Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
107
4
Izb
o
rnik
Opcija
Funkcija
Stranica
e (Programiranje)
Brzina okidaèa i otvor blende automatski su namjesteni na 
pravilnu ekspoziciju kod snimanja.
str.135
b (Prioritet okidaca)
Odaberite brzinu i korištenje okidaèa da odrazite kretnju 
objekata u pokretu. Snimajte objekata koji se kreæu velikom 
brzinom da izgledaju kao da miruju ili subjekata koji daju 
osjecaj kretnje.
str.136
c (Prednost otvora blende)
Omoguæava odabir željenog otvora blende za kontrolu dubine 
polja. Koristi se za postizanje mutne ili oštre pozadine.
str.138
a (Ruèno)
Omoguæava odabir brzine okidaèa i otvora blende da snimite 
smimke s kreativnim elementima.
str.140
p (Zarulja)
Koristi se za snimke koje zahtjevaju sporu brzinu okidaèa, 
kao na primjer vatromet ili noæne scene.
str.142