Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
9
Ova uputstva za korištenje sadržavaju sljedeæa poglavlja.
Simboli korišteni u ovim uputstvima su objašnjeni niže.
Sadržaj uputa za korištenje
1 Prije korištenja kamere
Objašnjava karakteristike kamere, dodatne opreme i nazive dijelova.
2 Poèetak korištenja
Objašnjava koji su prvi postupci nakon kupnje kamere do snimanja. 
Obavezno proèitajte i pratite upute.
3 Osnovne operacije
Objašnjava postupak za snimanje, pregled, i štampanje snimki. 
Proèitajte da bi nauèili osnovne postupke za snimanje, pregled, i štampanje.
4 Izbornik
Objašnjava operacije 
r gumbi i izbornika.
5 Uputstva funkcija
Predstavlja funkcije koje dodatno poboljšavaju 
r iskustvo.
6 Dodatak
Objašnjava kako se nositi s problemima, predstavlja dodatnu opremu i daje 
dodatne izvore informacija.
1
Pokazuje broj stranice na kojoj je objašnjenje operacije u pitanju.
Pokazuje korisne informacije.
Pokazuje upozorenja pri korištenju kamere.
1
6
5
4
3
2