Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
110
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Odreðivanje broja snimljenih piksela i stupnja 
kvalitete
Odredite osnovnu boja tona snimki. Standardna postavka je F (Bright).
Odredite u [Image Tone] na [A Rec. Mode] izborniku. (str.100)
Odreðivanje tona snimke
F
Bright
Snimke su svijetle, s visokim kontrastom i oštrinom.
G
Prirodna
Snimke izgledjau prirodno i pogodne su za retuširanje.
Postavke se ne mogu mjenjati u opciji za snimanje i 
H opciji (str.47). 
Postavka je odreðena na F (svijetla).
OK
OK
Image Tone
Rec. Mode
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Cancel