Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
111
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Možete odabrati broj snimljenih piksela izmeðu P, Q i R. Što je više piksela, to je veæa 
snimka, i to je veæi dokument. Velièina dokumenta takoðer ovisi o stupnju kvalitete snimke. 
Standardna postavka je [P 3008×2000 (JPEG)].
Odredite u [Recorded Pixels] na [A Rec. Mode] izborniku. (str.100)
Kad promjenite broj snimljenih piksela, na ekranu se pojavi broj snimaka koje možete snimiti.
Odreðivanje broja snimljenih piksela
P
3008×2008 (RAW)
3008×2000 (JPEG)
Pogodna za štampanje na A3 papir (297×420 mm).
Q
2400×1600
Pogodna za štampanje na A4 papir (210×297 mm).
R
1536×1024
Pogodna za štampanje na A5 papir (148×210 mm).
[Recorded Pixels] ne mogu se mjenjati ako je odabrani [Quality Level] 
|. 
(Odreðen na 3008×2008)
Image Tone
128
Recordable image no.
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Cancel
OK
OK