Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
112
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Možete odabrati stupanj kvalitete snimke. Velièina dokumenta ovisiti æe o postavkama broja 
snimljenih piksela. Standardna postavka je [C (Best)].
Odredite u [Quality Level] na [A Rec. Mode] izborniku. (str.100)
Kad promjenite stupanj kvalitete, broj snimaka za taj stupanj kvalitete pojavi se na ekranu.
Odreðivanje stupnja kvalitete
|
RAW
RAW informacije su izlazne informacije s CCD-a saèuvane bez promjena.
Efekti kao što su balans bijeloga, kontrast, gustoæa ili oštrina nisu 
primjenjeni na snimku, ali te su informacije saèuvane. Premjestite snimke 
na raèunalo, primjenite efekte pomoæu priloženog software-a PENTAX 
PHOTO Laboratory 3 i stvorite JPEG i TIFF snimke.
C
Najbolja
Najniži stupanj kompresije, pogodan za štampanje velikih snimki kao što je 
A4. Snimka je saèuvana u JPEG formatu.
D
Bolja
Standardni stupanj kompresije, pogodan za gledanje fotografija ili na 
Vašem raèunalu. Snimka je saèuvana u JPEG formatu.
E
Dobra
Najviši stupanj kompresije, pogodan za prilaganje elektronskoj pošti ili 
stavljanju na web stranice. Snimka je saèuvana u JPEG formatu.
128
Image Tone
Recordable image no.
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Cancel
OK
OK