Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
113
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Odaberite izmeðu pet tupnjeva gustoæe, oštrine i kontrasta. Standardna postavka je 
[0 (Standard)] za sve.
Odredite [Saturation], [Sharpness] i [Contrast] u [A Rec. Mode] izborniku. (str.100)
Prema +
: Veæa gustoæa
Prema —
: Manja gustoæa
Prema +
: Veæa oštrina
Prema —
: Niža oštrina
Prema +
: Viši kontrast
Prema —
: Niži kontrast
Odreðivanje gustoæe/Oštrine/Kontrasta
Gustoæa
Odreduje gustoæu boje.
Oštrina
Èini linije snimki oštre ili meke.
Kontrast
Odreðuje kontrast snimki.
Postavke se ne mogu mjenjati u opciji za snimanje i 
H opciji (str.47). 
Exit
Image Tone
Rec. Mode
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Exit
Image Tone
Rec. Mode
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Exit
Image Tone
Rec. Mode
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast