Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
114
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Balans bijelog je funkcija za prilagoðavanje boje snimke tako da bijeli objekti budu bijeli. 
Odaberite balans bijelog ako nise zadovoljni s balasom boja snimki snimljenih kad je balans 
bijelog F (Auto), ili da primjenite kreativni efekt snimkama. Standardna postavka je 
F (Auto).
* Boja temperature (K) je samo procjena. To nije precizni prikaz boje. 
* Balans bijelog se prilagoðava prema vrijednostima predodreðenim u kameri kad 
odaberete G (danje svijetlo), H (sjena), ^ (oblaèno), J (flouorescentno svijetlo), 
I (svijetlo žarulje), ili b (bljeskalica). 
Odaberite [Balans bijelog] u Fn izborniku. (str.104)
Odreðivanje balansa bijelog
F
Automatski
Odaberite da automatski podesite balans bijelog (oko 4000 do 8000K).
G
Danje svijetlo
Odaberite kad snimate na suncu (oko 5200K).
H
Sjena
Za snimanje vani u sjeni. Smanji plavièaste tonove u snimci. (Oko 8000K)
^
Oblaèno
Odaberite kad snimate kad je oblaèno (oko 6000K)
J
Fluorescentno 
svjetlo
Odaberite kad snimate uz fluorescentno svjetlo. Odaberitr vrstu 
fluorescentnog svjetla izmeðu W (bijelo) (4200K) , N (neutralno bijelo) 
(5000K), i D (danje svjetlo) (6500K) .
I
Svjetlo žarulja
Za snimanje pod svijetlom žarulje ili drugim elektriènom svjetlom. Smanji 
crvenkaste tonove u snimci. (About 2850K)
b
 Bljeskalica
Odaberite kad kod snimanja koristite ugraðenu bljeskalicu. (Oko 5400K)
K
Ruèno
Koristite ovu opciju da ruèno namjestite balans bijelog ovisno o izvoru 
svjetlosti tako da bijeli objekti izgledaju prirodno bijeli.
• Pogledajte str.115 za metodu ruènog odabira.
• Balans bijelog ne može se promjeniti u opciji snimanja i 
H opciji. (str.47).
OK
OK
OK
White Balance
White Balance
Auto
Auto
OK
White Balance
Auto