Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
116
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
4
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
n) odaberite 
K (ruèno).
5
Pritisnite èetverosmjerni 
upravljaè (
p).
Pojavi se ekran s porukom.
6
U potpunosti prikažite pod svjetlom bijeli ili sivi papir ispred 
tražila da namjestite balans bijelog.
7
Pritisnite okidaè do kraja.
Pomaknite izbornik opcija na \ kad nemožete pritisnuti okidaè.
[OK] se pojavi na izborniku LCD monitora kad je biranje opcija završeno. 
[NG] se pojavi kad biranje opcija nije yavrèeno s uspjehom.
8
Pritisnite 
4 gumb.
• Ništa se ne snimi kod pritiska na okidaè za namještanje balansa bijelog.
• Pritisnite { gumb kad prilagoðavanje nije uspjeèno i probajte opet.
• Možete koristiti [Man. WB Measurement] u [A Custom Setting] izborniku (str.103) da 
odaberete podruèje na kojem æe se mjeriti balans bijeloga kod ruènoh odabiraa 
postavki. Èak i ako odaberete [Entire screen], balans bijelog æe se mjeriti normalno no 
mjerenje okspozicije se jeri ovisno o [AE Metering] postavci u [A Rec. Mode] izborniku 
(str.132). Balans bijelog se prilagoðava samo kod mjerenja u toèci (str.133) ako 
odaberete [Spot metering area].
• Ako je snimka izuzetno previše ili premalo ekposnirana, balans bijelog možda neæe biti 
pravilno odrešen. U tom sluèaju, odaberire pravilnu ekspoziciju i tada namjestite balans 
bijelog. 
White Balance
White Balance
White Balance
Manual
Manual
Manual
Adjust
Adjust
Adjust
OK
OK
OK
OK
OK
Manual
Manual
White Balance
White Balance
Point camera at subject
Point camera at subject
Press the shutter
Press the shutter
release button
release button
Manual
White Balance
Point camera at subject
Press the shutter
release button