Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
117
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Možete namjestiti osjetljivost ovisno o svjetlosti koja Vas okružuje.
Osjetljivost se može namjestiti na [AUTO] unutar raspona osjetljivosti jednakom ISO 200 do 
3200. Standardna postavka je [AUTO].
Odaberite [Osjetljivost] u Fn izborniku. (str.104)
Kad odaberete [AUTO], raspon postavljen na [ISO Corction in AUTO] u [A Custom Setting] 
izbornik je prikazan u zagradi.
Ruèno namjestite raspon da odredite osjetljivost kad je osjetljivost na [AUTO]. 
Osjetljivost se automatski ispravlja u rasponu [ISO 200-800] kao standard.
Odabrano u [ISO Corction in AUTO] na [A Custom Setting] izborniku. (str.102)
Biranje osjetljivosti
Snimke mogu imati više buke ako je odabran viši stupanj osjetljivosti.
Biranje raspona automatskog ispravljanja kod AUTO
1
ISO 200-800
Automatski ispravlja osjetljivost o rasponu od ISO 200 do 800.
2
ISO 200-400
Automatski ispravlja osjetljivost o rasponu od ISO 200 do 400.
3
ISO 200-1600
Automatski ispravlja osjetljivost o rasponu od ISO 200 do 1600.
4
ISO 200-3200
Automatski ispravlja osjetljivost o rasponu od ISO 200 do 3200.
800
800
800
1600
1600
1600
3200
3200
3200
400
400
400
200
200
200
AUTO
AUTO
AUTO
OK
OK
OK
OK
Sensitivity
Sensitivity
Sensitivity
ISO Corction in AUTO   
Corrects sensitivity 
automatically in the
range of ISO 200 to 800
ISO 200-800
ISO 200-400
ISO 200-1600
ISO 200-3200