Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
118
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Prikaz upozorenja ISO osjetljivost se prikaže kad je odreðeni stupanj osjetljivosti premašen. 
Namjestite osjetljivost koju ne koristite èesto da je izbjegnete zaboraviti promjeniti kad je 
osjetljvost viša. Prikaz upozorenja ISO osjetljivost ne prikaže se kao standard.
Odabrano u [ISO Snstvty Wrn Dspl] na [A Custom Setting] izborniku. (str.102)
[o (ISO Sensitivity Warning)] prikaže se u tražilu kad je je odreðeni stupanj osjetljivosti 
premašen.
Osjetljivost nije odreðena u ovim sluèajevima.
• Opcija ekspozicije je a (ruèna) ili p (žarulja)
• Bljeskalica opali
• Automatska zagrada je odabrana
• EV Kompenzacija se prilagodi
Prikaz upozorenja ISO osjetljivosti
1
Iskljuèeno
Prikaz upozorenja ISO osjetljivost se ne prikaže
2
ISO 400
Prikaz upozorenja ISO osjetljivost se prikaže kad je ISO 400 odreðen 
ili premašen.
3
ISO 800
Prikaz upozorenja ISO osjetljivost se prikaže kad je ISO 800 odreðen 
ili premašen.
4
ISO 1600
Prikaz upozorenja ISO osjetljivost se prikaže kad je ISO 1600 odreðen 
ili premašen.
5
ISO 3200
Prikaz upozorenja ISO osjetljivost se prikaže kad je ISO 3200 odreðen 
ili premašen.
Prikaz upozorenja ISO osjetljivost se ne prikaže ako se osjetljivost automatski ispravlja. 
(str.117).
ISO Snstvty Wrn Dspl
ISO sensitvty wrning not
displayed in vewfnder
Off
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200