Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
119
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Možete odabrati prostor boje koji želite koristiti. Standardna postavka je [sRGB].
Odabrano u [Color Space] na [A Custom Setting] izborniku. (str.103)
Odreðivanje prostora boje
1
sRGB
Odredite sRGB prostor boje.
2
AdobeRGB
Odredire sRGB prostor boje
Nazivi dokumenata ovise o postavkama prostora boje kao što je prikazano niže.
Za sRGB
: IMGPxxxx.JPG
Za AdobeRGB : _IGPxxxx.JPG
[xxxx] je broj dokumenta i brojenje se nastavi od zadnjeg saèuvanog broja.
Color Space
Sets to sRGB color space
sRGB
AdobeRGB
Prostor boje
Raspon boja ovisi o razlièitim ureðajima kao što su kamere, monitori, štampaèi.
Taj raspon boja zove se prostor boje.
Da stvorite jednaki prostor boja na dva razlièita ureðaja, stvoreni su standardni prostori 
boje. Ova kamera podržava sRGB i AdobeRGB.
sRGB se uglavnom koristi za ureðaje poput raèunala.
AdobeRGB obuhvaæa veæe podruèje nego sRGB i koristi se u profesionalne svrhe, kao 
što je industrijsko štampanje.
Snimka stvorena u AdobeRGB može izgledati svjetlija nego snimka u sRGB bojama 
na sRGB kompatibilnom ureðaju.