Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
120
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Fokusiranje
Možete fokusirati slijedeæim metodama
Možete takoðer odabrati autofokus izmeðu l (pojedinaène snimke) kada se okidaè 
pritisne do pola i fokus se zakljuèa na tom položaju i k (uzastopne snimke) kada se 
subjekt drži u fokusu sa konstantnim prilagoðavanjem kada okidaè pritisnete do pola. 
(str.123)
1
Namjestite izbornik opcija na 
=.
=
Autofokus
Kamera fokusira kad okidaè pritisnete do pola.
\
Ruèni fokus
Ruèno najmestite fokus.
Korištenje autofokusa