Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
123
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
 Možete odabrati izmeðu dvije opcije autofokusa. Standardna postavka je l (Single mode).
Odredite u [AF Mode] na [A Rec. Mode] izborniku. (str.100)
Biranje AF opcija
l
Pojedinaène 
snimke
Kada okidaè pritisnete do pola da fokusirate subjekt, fokus se zakljuèa 
na tom položaju.
k
Uzastopne 
snimke
Subjekt se drži u fokusu sa stalnom prilagodbom sve dok je okidaè 
pritisnut do pola.
• Postavke se ne mogu mjenjati u opciji za snimanje i 
H opciji (str.47).
• k (Uzastopne snimke) mogu se odabrati kad je izbornik opcija namješten na e, b, 
c, a ili p. Opcija autofokusa je namještena na k u 
\ (objekt u pokretu) 
u opcijama snimki ili 
C (djeca) ili E (ljubimci) na H izborniku
AF.C
AF.S
Swtch dst msr pt
Rec. Mode
Auto Bracket
AE Metering
AF Mode
Flash Exp. Comp.
OK
Cancel
OK