Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
1
Prije korištenja kamere
Provjerite sadržaj kutije i nazive dijelova prije korištenja.
r Osobine kamere  ............................................................... 12
Provjera sadržaja paketa ................................................................. 13
Nazivi dijelova  .................................................................................. 14