Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
128
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Kada ruèno namjestite fokus, možete provjeriti je li pokazatelj fokusa u tražilu ili korisititi 
zatamnjeno podruèje tražila da namjestite fokus.
Fokus možete ruèno namjestiti pomoæu pokazatelja fokusa ].
1
Namjestite izbornik fokusa na \.
2
Pogledajte kroz tražilo, pritisnite 
okidaè do pola i okrenite prsten za 
fokusiranje.
Pokazatelj fokusa ] se pojavi i èujete zvuk 
kad je subjekt fokusiran.
Ruèno namještanje fokusa (Ruèni fokus)
Korištenje pokazatelja fokusa
Pokazatelj fokusa