Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
129
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Možete ruèno namjestit fokus pomoæu zatamnjenog podruèja tražila.
1
Namjestite izbornik fokusa na \.
2
Pogledajte kroz tražilo i okrenite 
prsten fokusa sve dok subjekt ne 
izgleda oštro na ekranu.
• Koristite zatamnjeno podruèje tražila kada je subjekt teško fokusirati (str.46) i kada 
pokazatelj fokusa neæe ostati upaljen.
• Zvuk možete iskljuèiti. (str.166)
Korištenje zatamnjenog podruèja tražila