Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
130
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Namještanje ekspozicije
Pravilna ekspozicija je odreðena kombinacijom brzine okidaèa i otvore blende. Postoji 
mnogo pravilnih kombinacija brzine okidaèa i otvora blende za svaki pojedinaèni subjekt. 
Razlièite kombinacije rezultiraju razlièitim efektima.
Brzina okidaèa odreðuje koliko dugo æe svjetlo udarati CCD. Prilagodite kolièinu svjetla koje 
udara CCD.
  Korištenje sporije brzine okidaèa
Ako je subjekt u pokretu, snimka æe izgledati mutna 
jer je blenda duže otvorena.
Moguæe je naglasiti efekt kretnje (rijeke, slapovi, 
valovi itd.) tako da namjerno koristite sporiju brzinu 
okidaèa.
  Korištenje veæe brzine okudaèa
Biranje veæe brzine okidaèa omoguæava 
zaustavljanje akcije subjekta u kretnji.
Veæa brzina okidaèa takoðer spreèava trešenje 
kamere.
Utjecaj otvora blende i brzine okidaèa
Utjecaj otvora blende