Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
131
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Prilagodite kolièinu svjetla koje pada na CCD tako da promjenite otvor blende.
  Otvaranje blende (smanjenje vrijednosti otvora blende)
Subjekti bliže i dalje nego subjekt u fokusu biti æe manje 
u fokusu. Na primjer, ako snimate cvijet s pejsažem u 
pozadini s ovorenom blendom, pejsaž ispred i iza 
cvijeta biti æe mutni, naglašavajuæi samo cvijet.
  Zatvaranje blende (poveæanje vrijednosti otvora blende)
Raspon fokusa širi se prema naprijed i iza. Na primjer, 
ako snimate cvijet i pejsaž sa suženom blendom, 
pejsaž ispred i iza cvijeta biti æe u fokusu.
Utjecaj otvora blende
Dubina polja
Kada fokusirate na dijelu subjekta, postoji raspon u kojem æe i predmet ispred i iza biti 
u fokusu. Taj raspon fokusa zove se dubina polja.
• Dubina polja za 
r je razlièita ovisno o leæi, ali u usporedbi s 35mm kamerom, 
vrijednost je otprilike jednu postavku otvora blende niža (raspon fokus postaje uži).
• Što je širi kut leæe i što je dalje od subjekta, šira je dubina polja. (Neke zum leæe 
nemaju mjeru dubine polja zbog njihove strukture).
Dubina polja
Plitko
Duboko
Podruèje fokusa
Usko
Široko
Otvor blende
Otvoren
Zatvoren
(Manja vrijednost)
 (Veæa vrijednost)
Fokusna duljina leæe
Dugar
Kratka
(Telefoto)
 (Široki kut)
Udaljenost do subjekta
Blizu
Daleko