Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
132
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Odaberite dio ekrana za korištenje za mjerenje svjetlosti i odreðivanje ekspozicije. 
L (multisegmentno mjerenje), M (centrirano mjerenje), ili N (mjerenje toèke) mogu biti 
odabrani. Standardna postavka je L (multisegmentno mjerenje).
Odredite u [AE Metering] na [A Rec. Mode] izborniku. (str.100)
Scena u tražilu se mjeri u 16 razlièitih podruèja kao 
što je prikazano na ilustraciji kad koristite 
multisegmentno mjerenje. Ova opcijja automatski 
odreðuje koji stupanj svjetlosti je u kojem dijelu.
Biranje metode mjerenja
L
Mjerenje 
multisegmenata
Dijeli ekran u 16 dijelova, mjeri svaki dio i odreðuje pravilnu ekspoziciju.
M
Centrirano
mjerenje
Mjeri cijeli ekran s naglaskom na centar i odreðuje ekspoziciju.
N
Mjerenje toèke
Mjeri samo središte ekrana i odreðuje ekspoziciju.
Korištenje multisegmentnog mjerenja
Centralno mjerenje je automatski namješteno èak i ako odaberete multisegmentno kada 
koristite druge leæe osim DA, D FA, FA J, FA, F ili A leæe. (Može se koristiti samo ako je 
dozvola namještena u [Using aperture ring] u [A Custom] izborniku (str.103)).
0.0
Swtch dst msr pt
Rec. Mode
Auto Bracket
AE Metering
AF Mode
Flash Exp. Comp.
OK
OK
Cancel