Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
133
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Mjerenje se vrši u centru ekrana. Koristite ovu vrstu 
mjerenja kada želite kompenzirati kompoziciju svojim 
iskustvom, umjesto da to ostavite kameri. Ilustracija 
prikazuje da osjetljivost raste kako raste gustoæa 
uzorka (u središtu). Ova opcija ne kompenzira 
automatski za scene s svjetlom u pozadini.
Kod mjerenja toèke, svjetlost se mjeri samo unutar 
ogranièenog podruèja u središtu ekrana kao što je 
prikazano na ilustraciji. Moete koristiti ovu kombinaciju 
s AE zakljuèavanjem. (str.144) kada je subjekt 
izuzetno malen i pravilnu ekpoziciju je teško namjestiti.
Korištenje centralnog mjerenja
Korištenje mjerenja toèke
Povezivanje AF toèke i AE za vrijeme mjerenja multisegmenata
U ([Link AF Point and AE]) (str.102) na [A Custom] izborniku, možete povezati 
ekspoziciju i fokusnu toèku u podruèju fokusa za vrijeme mjerenja multisegmenata. 
Standardan postavka je [Off].
1
Iskljuèeno
Ekspozicija se odreðuje zasebno od toèke fokusa.
2
Ukljuèen
Ekpozicija je namještena ovisno o toèki fokusa.
Biranje vremena mjerenja
Biranje vremena mjerenja [Meter Operating Time] u [A Custom] izborniku (str.102). 
Standarda postavka je [10 sec].
1
10 sek
Odreðuje mjerenje ekpozicije na 10 sekundi.
2
3 sek
Odreðuje mjerenje ekpozicije na 3 sekunde.
3
30 sek
Odreðuje mjerenje ekpozicije na 30 sekundi.