Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
134
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Osim u opciji snimanja i 
H opciji, ova kamera ima još pet opcija ekspozicije.
Koristite izbornik opcija (str.106) da promjenite opcije ekpozicije.
Promjena opcija ekspozicije
Opcije 
ekspozicije
Opis
Kompenzaci
ja ekpozicije
Promjena 
brzine 
okidaèa
Promjena 
ovora 
blende
e (Program)
Brzina okidaèa i vrijednost otvora blende se 
automatski odreðuju za snimanje s 
pravilnom ekspozicijom.
Da
Ne
Ne

(Prioritet 
okidaca)
Namjestite brzinu okidaèa i koristite da 
izrazite subjekte u kretnji. Snimajte 
subjekte koji se brzo kreæu koji æe izgledati 
kao da miruju ili se kreæu polako.
Da
Da
Ne

(Prednost 
otvora blende)
Omoguæava odabir željenog otvora blende 
za kontrolu dubine polja. Koristi se za 
izoštrenje ili zamuæenje pozadine.
Da
Ne
Da
a (ruèno)
Omoguæava odabir brzine okidaèa i otvora 
blende da snimite smimke s kreativnim 
elementima.
Ne
Da
Da
p (Žarulja)
Koristi se za snimke koje zahtjevaju sporu 
brzinu okidaèa, kao na primjer vatromet ili 
noæne scene.
Ne
Ne
Da