Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
135
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Brzina okidaèa i vrijednost otvora blende se automatski odreðuju za snimanje s pravilnom 
ekspozicijom.
Napravite slijedeæe radnje da namjestite ekspoziciju.
1
Namjestite izbornik opcija na e.
2
Okrenite e-izbornik dok pritiskate 
mc gumb i namjestite ekpoziciju.
EV kompenzacija je prikazana na tražilu i na 
LCD ekranu.
Brzina okidaèa i vrijednost otvora blende su 
prikazani za vrijeme najmeštanja ekspozicije.
Koristite e(Program) opciju
• Namjestite EV kompenzaciju u stupnjevima od 1/2EV do 1/3EV. Namjestite stupnjeve 
ekpozicije u [Expsr Setting Steps] u [A Custom] izborniku. (str.144)
• Možete automatski ispraviti osjetljivost ako 
pravilna ekspozicija ne može biti odreðena s 
zadanim kriterijima. Namjestite [Sensitivity] na 
[AUTO] u Fn izborniku. (str.117)
• Namjestite otvor blende na s položaj dok 
pritiskate gumb za automatsko zaljuèavanje 
kada koristite leæu s prstenom blende.
EV Kompenzacija