Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
136
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Namjestite brzinu okidaèa i koristite da izrazite subjekte u kretnji. Namjestite brzinu okidaèa 
na višu i snimajte subjekte koji se brže kreæu tako da izgledaju kao da stoje ili usporite okidaè 
i snimke æe biti pune živosti.
Vrijednost otvora blende se automatski namješta na pravilnu ekspoziciju ovisno o brzini okidaèa.
1 Utjecaj otvora blende i brzine okidaèa (str.130)
1
Namjestite biraè opcija na b.
2
Okrenite e-izbornik i namjestite 
brzinu okidaèa.
Brzina okidaèa i otvor blende su prikazani 
u tražilu i na LCD ekranu.
Pomoæu b (Prioritet okidaèa) opcije