Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
12
1
Prije
 ko
rišten
ja k
a
me
re
r Osobine kamere
• Sadrži 23.5×15.7 mm CCD s 6.1 milijun piksela za visoku preciznost i široki dinamièki 
spektar.
• Sadrži AF senzor s 11 toèaka fokusa. Središnjih 9 su široki senzori.
• Sadrži tražilo slièno onom na standardim 35 mm kamerama, s 0.85 poveèanje i 96% 
prostorom pogleda, za lakše ruèno fokusiranje. Takoðer sadrži funkciju kod koje AF toèke 
u tražilo svijetle crveno.
• Koristi CD-V3, AA baterijje, punjive AA Ni-MH baterije, te AA alkalinske baterije.
• Ima veliki LCD monitor od 2.5 inèa s 210,000 piksela i opcijom da podešavanje svjetlosti 
za pregled s visokom preciznošæu i kvalitetom.
• Sadrži funkciju digitalnog pregleda za provjeru snimke da osigurate da je postignu željeni 
rezultat.
• Koncept univerzalnog dizajna primjenjen je na mnogim dijelovima kamere. 
Veliki LCD montior viskoke rezolucije i izbornici jednostavni za koristenje cine ovu kameru 
jednostavnijom za koristenje.
Prostor snimke (kut snimanja) æe se razlikovati izmedu 
r i 35 mm SLR kamere 
i ako se koristi ista leæa jer su formati za 35 mm film i CCD razlièiti.
Velièine za 35 mm film i CCD
35 milimetarski film
: 36×24 mm
r CCD
: 23.5×15.7 mm
Pod jednakim kutem snimanja, fokusna duljina leæe na kameri s 35 mm filmom mora biti 
otprilike 1.5 puta duža nego na 
r. Da dobijete fokusnu duljinu koja odreðuje jednaki 
prostor, podijelite fokusnu duljinu 35 mm leæe s 1.5.
Primjer 
Da snimite jednaku snimku s 150 mm leæom na 35 mm kameri
150÷1.5=100
Koristite 100 mm leæu s 
r.
Obratno, pomnožite fokusnu duljinu leæe s 
L
 sa 1.5 da odredite fokusnu duljinu za 35 mm kameru.
Primjer 
Ako koristite 300 mm leæu s 
r
300×1.5=450
Fokusna duljima jednaka je 450 mm leæi na 35 mm kameri.