Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
140
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Možete ruèno namjestiti brzinu okidaèa i otvor blende. Ova opcija pogodna je za snimanje 
kod kojeg možete komibirati ove vrijednosti. Ova opcija pogodna je za snimanje s istom 
brzinom okidaèa i otvorom blende ili snimanje namjerno previše ili premalo eksponiranih 
fotografija.
1 Utjecaj otvora blende i brzine okidaèa (str.130)
1
Namjestite biraè opcija na a.
2
Okrenite e-izbornik i namjestite 
brzinu okidaèa.
3
Okrenite e-izbornik dok pritiskate 
mc gumb i prilagoðavate otvor 
blende.
Korištenje a (ruène) opcije