Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
141
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Brzina okidaèa i otvor blende su prikazani na 
tražilu i na LCD monitoru. Vrijednost koja se 
mjenja je potrcrtana u tražilu. Dok namještate 
brzinu okidaèa ili otvor blende, razlika izmeðu 
priklande ekspozicije (vrijednost EV) je 
prikazana na donjoj desnoj strani tražila. 
Pravilna ekspozicija je najmeštena kad se 
[0.0] prikaže.
• Kad ste u a (ruènoj) opciji, osjetljivost je jednaka ISO 200 kad je osjetljivost namještena 
na[AUTO].
• Pokazatelj na tražilu svijetli kad je razlika od optimalne ekpozicije veæa od ±3.0.
• Namjestite brzinu okidaèa u stupnjevima od 1/2EV i 1/3EV. Najmestite na [Expsr 
Setting Steps] u [A Custom] izborniku. (str.144)
• Namjestite otvor blende na s položaj dok držite 
gumb za automatsko zakljuèavanje kad 
koristite leæu s prstenom za blendu.
Razlika od prikladne
ekpozicije
Upozorenje ekpozicije
Izvan podruèja mjerenja ste ako i brzina okidaèa 
i otvor blende trepte.
Koristite filter ND (za neutralnu gustoæu) ako je 
subjekt presvijetli.
Koristite bljeskalicu ako je pretaman.