Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
142
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Ova je opcija korisna kod dugaèke ekspozicije potrebne za snimanje noænih scena i vatrometa.
Blenda ostaje otvorena sve dok je okidaè pritisnut.
1
Namjestite biraè opcija na p.
Pomoæu p (Žarulja) opcija
• Okrenite e-izbornik da namjestite vrijjednost otvora blende.
• Namjestite brzinu okidaèa u stupnjevima od 1/2EV i 1/3EV.Namjestite na [Expsr Setting 
Steps] u [A Custom] izborniku. (str.144)
• Koristite stabilni stativ s okidaèom na žici CS-205 (dodatna oprema) da sprijeèite 
trešenje kamere kad koristite p (žarulja) opciju. Spojite okidaè na žici na spoj za žicu 
na kameri (str.15).
• Žarulja snimanje je moguæe kad koristite daljinski upravljaè za snimanje. (str.15). 
Okidaè ostaje otvoren sve dok pritiskate gumb na daljinskom upravljaèu.
• Redukcija buke je proces kojim se reducira buka (grubost ilil neujednaèenost snimke) 
uzrokovana manjom brzinom okidaèa. Namjestite na [Noise Reduction] u [A Custom] 
izborniku. (str.102)
• Kad ste u p (Žarulja) opciji, osjetljivost je jednaka ISO 200 kad je osjetljivost 
namještena na [AUTO].
L gumbu
Otvor blende i brzina okidaèa se automatski prilagoðavaju ekpoziciji u tom trenutku ako 
je L gumb pritisnut na a (Manual) opciji. Možete odabrati izmeðu tri opcije 
prilagodbe u [AE-L bttn on M expsr] na [A Custom Setting] izborniku.
Brzina okidaèa se prilagoðava na pravilnu ekpoziciju ovisno o otvoru leæe kada je otvor 
leæe na s položaju.
1 Bilješke o [Using Aperture Ring] (str.184)
1
Program
Otvor blende i brzina okidaèa su namješteni automatski.
2
Tv pomak
Otvor blende je zakljuèan, a brzina okidaèa se namješta automatski.
3
Av pomak
Brzina okidaèa je zakljuèana, a otvor blende se namješta automatski.