Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
143
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Ovo omoguæava da namjerno previše eksponirate (posvjetlite) ili premalo eksponirate 
(potamnite) snimke. Možete podesiti EV kompenzaciju od —2 do +2 u stupnjnevima od 1/2EV 
do 1/3 EV.
Odabrano u [Expsr Setting Steps] na [A Custom Setting] izborniku. (str.144)
1
Namjestite kompenzaciju pomoæu 
e-izbornika dok je pritisnut 
mc 
gumb.
2
Provjerite vrijednost 
kompenzacije u tražilu
m je prikazano za vrijeme kompenzacije.
m trepi kad je bljeskalica otvorena ako je 
odabrana kompenzacija.
Namještanje ekspozicije
Kompenzacija ekspoziije nije moguæa kada je ekspozicija namještena na a (ruènu) ili 
p (žarulja) opciju.
Kompenzacija ekspozicije ne moze se otkazati tako da iskljuèite kameru ili tako da 
odaberete koju drugu opciju snimanja.
mc gumb
Vrijednost kompenzacije