Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
144
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Namjestite ekspoziciju u stupnjevima u [Expsr Setting Steps] u [A Custom] 
na stupnjeve od 1/2EV ili 1/3EV.
AE zakljuèavanje je funkcija koja saèuva ekspoziciju prije snimanja. Koristite ovu opciju kad 
je subjekt premalen ili je svjetlo u pozadini i pravilnu ekspoziciju je teško postiæi.
1
Pritisnite L gumb.
Kamera zapamti ekspoziciju (svjetlost) u tom 
trenu.
Ponovno pritisnite gumm ba otkljuèate 
ekspoziciju.
Stupnjevi za promjenu ekspozicije
Kako saèuvati ekpoziciju prije snimanja (AE Lock)
• @ je prikazano u tražilu ako je AE zakljuèavanje aktivirano. (str.20)
• Ekspozicija ostaje u memoriji dvostruko duže nego što je vrijjeme mjerenja nakon što 
pritisnete L gumb. Ekspozicija ostaje zakljuèana sve dok je L gumb pritisnut 
ili je okidaè pritisnut do pola.
• Èuje se zvuk kad je L gumb pritisnut. Zvuk se može isljuèiti. (str.166)
• AE zakljuèavanje nije moguæe kad je opcija ekspozicije na a (ruènoj) ili p (žarulja) ekspoziciji.
• Kombinacija brzine okidaèa i otvora ekspozicije mjenja se ovisno o položaju zuma èak 
i kad je AE zakljuèavanje ukljuèeno kad koristite zum leæu èija maksimalna vrijednost je 
ovisna o fokusnoj duljini. No, vrijednost ekspozicije ne mjenja se i snimka je snimljena 
sa stupnjem svjetlosti odreðenim s zakljuèanom AE.
• Ako je pcija ekspozicije a (ruèna), otvor blende i/ili brzina okidaèa su automatski 
namješteni da odaberete pravilnu ekspoziciju kad je L gumb pritisnut. (str.166)
• Ekspozicija se može popraviti kad je fokus zakljuèan. Namjestite [AE-L with AF locked] 
na [A Custom] izborniku. (str.127)
Expsr Setting Steps
Exposure setting steps
are set to 1/2 EV
1/2 EV Steps
1/3 EV Steps