Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
145
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Možete snimati uzastopne snimke s razlièitom ekspozicijom kada pritinete okidaè. 
Prva snimka je eksponirana bez kompenzacije, druga snimka je s premalo kompenzacije 
(negativna kompenzacija) i treæa snimka je previše eksponirana (pozitivna kompenzacija).
1
Pritisnite 
{ gumb u opciji 
snimanja.
Fn izbornik se pojavi.
2
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
m).
Izbornik za opcije uzastopnog snimanja se pojavi.
3
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
p) odaberite 
(Automatska zagrada).
Promjena ekspozicije i snimanje 
(Auto Bracket)
Normalna ekspozicija
 Premala ekspozicija
Prevelika ekspozicija
Fn
AUTO
AUTO
AUTO
OK
Exit
Exit
Exit
Fn
OK
OK
OK
Drive Mode
Drive Mode
Auto Bracket
Auto Bracket
OK
Drive Mode
Auto Bracket