Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
146
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
4
Pritisnite 
4 gumb.
Kamera se vrati na ekran izbornika funkcija.
5
Pritisnite 
{ gumb.
Snimanje je spremno i ] prikazano na LCD monitoru.
6
Pritisnite okidaè do pola.
Pokazatelj fokusa ] prikaže se u tražilu kad je snimka fokusirana.
7
Pritisnite okidaè do kraja.
Tri uzastopne snimke su snimljene, prva bez kompenzacije, druga s negativnom 
kompenzacijom, treæa s pozitivnom kompenzacijom.
• Kad je [AF Mode] u [A Rec. Mode] namještena na l (pojedinaène snimke) 
fokus je zakljuèan na prvoj snimci i koristi se za sve sljedeæe snimke.
• Postavke automatske zagrade ostaju u efektu dvostruko duže nego što je vrijeme 
mjerenja (standardan postavka je 20 sekundi) (str.133) kada dignete prst s okidaèa za 
vrijeme automatske zagrade i možete snimiti sljedeæu snimku s drugaèijom vrijednosti 
kompenzacije. U tom sluèaju, automatski fokus radi za svaku snimku. Nakon otprilike 
dvostruko toliko vremena koliko je vrijeme mjerenja (standardna postavka je 
20 sekundi), kamera se vrati na postavke za snimanje prve snimke.
• Možete kombinirati automatsku zagradu s ugrašenom bljeskalicom ili vanjskom 
bljeskalicom (samo P-TTL automatski) da neprestano mjenjate izlaz bljeksalice. 
No, kad koristite vanjsku bljeskalicu, pritiskom na okidaè možete snimiti tri snimke kod 
èega su druga i treæa snimljene prije nego se bljeksalica napuni. Uvijek snimajte jednu 
po jednu snimku nakon što provjerite da se bljeskalica napunila. 
• Automatska zagrada nije moguæa kad je opcija ekpozicije namještena na p (žarulja) opciju.