Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
147
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Promjenite redosljed snimanja i korake automatske zagrade
* Namjestite intervale [Expsr Setting Steps] u [A Custom] izborniku. (str.100)
Odredite u [Auto Bracket] na [A Rec. Mode] izborniku. (str.100)
Namještanje automatske zagrade
Iznos zagrade
(Intervali)
1/2EV
±0.5, ±1.0, ±1.5, ±2.0
1/3EV
±0.3, ±0.7, ±1.0, ±1.3, ±1.7, ±2.0
Snimanje
0 ´ — ´ +, — ´ 0 ´ +, + ´ 0 ´ —
Auto Bracket
Bracketng amount
0.5
0
Shooting images
Snimanje s premalom ili prevelikom ekspozicijom
Možete koristiti automatsku zagradu samo za snimke s premalom i prevelikom 
ekspozicijom kombinacijom s kompenzacijom ekspozicije. (str.143). Automatska zagrada 
koristi se u sluèajevima ovisno o odreðenoj vrijednosti kompenzacije ekspozicije.