Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
13
1
Prije
 ko
rišten
ja k
a
me
re
Provjera sadržaja paketa
Ovo je dodatna oprema koja je u paketu s Vašom kamerom.
Provjerite da je sva dodatna oprema prisutna.
* Baterije u paketu s kamerom su samo za provjeru funkcionalnosti kamere.
Poklopac za nosaè bljekalice F
K
 (Instaliran na kameru)
Okular F
O
 (Instaliran na kameru)
Poklopac za tražilo
Poklopac objektiva
(Instaliran na kameru)
USB žica
I-USB17
Video žica
I-VC28
Software za raèunalo 
(CD-ROM)
 S-SW53
Ruèka
 O-ST53
AA alkalinske baterije*
 (èetiri)
Uputstva za korištenje 
(ova uputstva)